SẢN PHẨM TIÊU BIỂU
facebook google google
T31P-OHAUS MỸ

Model

Tải trọng

Độ chính xác

Kích Thước sàn cân (m)

T31P

500 kg

0.1kg

1 x 1

1.2 x 1.2

T31P

1 Tấn

0.2kg

1 x 1

1.2 x 1.2

T31P

2 Tấn

0.5kg

1 x 1

1.2 x 1.2

1.5 x 1.5

T31P

3 Tấn

1kg

1 x 1

1.2 x 1.2

1.5 x 1.5

T31P

5 Tấn

1kg

1 x 1

1.2 x 1.2

1.5 x 1.5

T31P

10 Tấn

2kg

1.2 x 1.2

1.5 x 1.5

T31P

15 Tấn

5kg

1.2 x 1.2

1.5 x 1.5

Gửi link cho bạn bè

SẢN PHẨM CÙNG LOẠI
 
IND220 - Mettler Toledo (Mỹ)
Chi tiết
DIGI 166
Chi tiết
A12
Chi tiết